0

Misyonerlere Cevaplar

—786—>

Bu bölümde Hırıstiyanlardan gelen soruları yanıtlayacağız ve Hırıstiyan  misyoner sitesi kutsalkitap.org da sunulan deliller üzerinde çalışacağız.

Kutsalkitap.org da testis inancı için deliller sunulmuş;
Yaratılış 1:26 “Tanrı, insanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım” dedi. Burada açık bir şekil de görüldüğü gibi bir çoğulluk vardır. Kendi suretim de yaratacağım değil suretimiz de diyerek burada birden fazla karakterin varlığını anlıyoruz.

Her dilin bazı karakterleri vardır. Semitik diller İbranice, Aramaikçe, ve Arapça aynı karakterde dillerdir. “Kendimize benzer yaratalım” derken çoğunluk değil saygı vurgulaması vardır. Bir İngiliz veya Yunan bu ifadeyi çoğul algılayabilir ama Semitik biri bu ifadenin saygı içerdiğini hemen anlayacaktır. “Kendi suretimizde ..” derken: Tanrı’nın sureti nedir? Tanrı’nın insan gibi elleri ayakları yüzü burnu, kulağımı var? Tanrı nın eli veya kulağı denildiğinde  metaforik olarak anlamamız gerekiyor.  Tanrı’nın sureti ; Tanrı’nın imajı da O’nun güzel isimleri ve sıfatlarıdır. Tanrı merhametlidir ve insanlarda merhametlidir , Tanrı Cömerttir insanda cömet olabilir.
İnsan sureti insanın ihtiyaçları için Allah tarafından yaratılmıştır. Ağzı vardır konuşmak için, burnu vardır koklamak için gözü vardır görmek için, uzuvları vardır üremek ve tuvalet ihtiyacı olduğu için. Tanrı’nın hiç bir şeye ihtiyacı olmadığı için insanın suretinde olmayada ihtiyacı yoktur. İnsan suretinde denince Yunan tanrısı Zeus gibide düşünülebilir, oğlu Apollo , Tanrı’nın oğlu. İnsan suretinde tanrılarla ve oğullarıyla anneleriyle, kızlarıyla bir inanç sistemi eski Yunan’da , Mısır’da Roma’da, Hindistan’da da var  onlarında olağanüstü hikayeleri, mucizeleride var, ve tabiki insanların kurtuluşu için şiddetli bir şekilde öldüler.

Ama bakınız,
Eksodus: 10 Firavun, “Yarın” dedi. Musa, “Peki, dediğin gibi olsun” diye karşılık verdi, “Böylece bileceksin ki, Tanrımız Rab gibisi yoktur.”
Kuran-ı Kerim dede Tanrı nın denkinin olmadığını söylüyor.
Hiç bir şey O’na denk değildir.” (112:4)  işte fark buradadır. 
İnsan suretinde kurtarıcı Tanrı inancı bütün pagan dinlerinde vardı. Bkz Hırıstiyan lıkta pagan izleri.   Politeizm , Düalizm , putperestlik vb insan sureti tanrılarla heykellerle haçlarla ortak ve şirk koşmaya uğraşır. Tanrı’nın birliği tekliği üzerinde oynarsanız bilginizin olmadığı birşey  üzerinde konuşmuş olursunuz. Bir demek Bir dir. Yok birdirde üçtür , ama üçü birdir .Teslis inancı bir doktirindir yani ispat edilmemiş tezler vey yorumlardır. Doktirini gerçekmiş gibi kabul etmek kişinin kendi imacinasyonudur,  ve birkaç tercüme hatası ve sonradan ekleme ifadeler dışında kendi kitapları dahil hiç bir kanıtları yoktur.

Yaratılış 3:15 “Seninle kadını, Onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. onun soyu senin başını ezecek, sen O’nun topuğuna saldıracaksın”. Burada açık bir şekilde anlaşıldığı gibi kadının soyu diyerek bakireden doğan tek bir kişiyi yani Mesih İsa’yı açık bir şekilde ortaya sermiştir.

Açık bir şekilde nasıl anladınız onuda söyleyinde bizde anlayalım bari. Tersinden okuyorum düzünden okuyorum evirip çeviriyorum , ama bir kadının soyu derken o kadının bakire olduğunu nasıl anladınız? Orda bahsedilen kadının doktordan aldığı bir bakirelik raporumu var?

Yaratılış 3: 1 den itibaren okumaya başlarsak burada kimin ve ne kastedildiğini anlayabiliriz,

13 RAB Tanrı kadına, “Nedir bu yaptığın?” diye sordu. Kadın, “Yılan beni aldattı, o yüzden yedim” diye karşılık verdi.14 Bunun üzerine RAB Tanrı yılana, “Bu yaptığından ötürü Bütün evcil ve yabanıl hayvanların En lanetlisi sen olacaksın” dedi,“Karnın üzerinde sürünecek Ve yaşamın boyunca toprak yiyeceksin. 15 Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu Birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, Sen onun topuğuna saldıracaksın.”16 RAB Tanrı kadına, “Çocuk doğururken sana Çok acı çektireceğim” dedi, “Ağrı çekerek doğum yapacaksın. ”
Yaratılış 3:15 te Hava anamızı aldatan yılanla konuşuyor. Anlamadığım şey burada Meryem anayı veya bakireyi kasteddiğini nereden çıkarıyorlar?
” Burada açık bir şekilde anlaşıldığı gibi kadının soyu diyerek bakireden doğan…” Türkçe tercümeye bakarak böyle bir sonuç çıkamanın ihtimali yok çünkü bakire olsaydı kadının değil kızın soyu derdi ama bunu yazan kimse misyonerlerden öğrendiği için muhtemelen ingilizceden çevirmiş, yani kendisi gidip araştırıp bulup yazmamış.
Bakın Eyüp 25:4 de ne diyor.
4 İnsan Tanrı’nın önünde nasıl doğru olabilir? Kadından doğan biri nasıl temiz olabilir?
Kadından doğan birisi pür veya temiz olamaz, kadının soyu diye İsa Mesih i açık bir şekilde ortaya sermiştir diyebiliriz. Kadından doğan biri Tanrı olamaz.

Yaratılış 3:15 te kadın Hava anamızdır. Hava bakireden değil hatta anasız babasız yaratılmıştır. Meryem ana kastedilmişse bile bizce bir sorun yoktur. Ama açıkça görüldüğü gibi Yaratılış 3:15 Hz İsa nın tanrılığına veya testis inancına kanıt olamaz.

Yılan İngilizce Serpent ten tercüme edilmiş. Firavun gibi bazı kimselerin yılanın soyundan geldiğini iddia eden komplo teorilerinin kaynaklarından biri bu ayettir. İddia edildiği gibi yılanın soyundan gelen insan suretine girmiş yılanlar var ama İsa’nın da soyundan gelen kimseler olmalıdır. Hz İsa’nın Hırıstiyan kaynaklarına göre çocuğu olmamış veya soyu devam etmemiştir. Komplo teorileri ilginçtir, heyecanlıdır ama gerçekmi değilmi tartışmalıdır. Gerçi bu konularda tartışmada zevk ama biz gerçekler üzerinde hareket edeceğiz.  Bütün insanlar Havva  anamızın soyundandır lizard  veya serpent ler hariç.  YouTube da ilginç videolar var  komplo teorilerini ve lizard  insanlar ve firavunun soyuna meraklıysanız özellikle arrivals ı seyredebilirsiniz.

Yuhanna 1:1-3 ”Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O Tanrı’yla birlikteydi. Herşey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı…” Yuhanna 1:14 şöyle devam eder “Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini Baba’dan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini gördük.

Bu konuda Yuhanna 1:1 ve logos bölümünde detaylarıyla açıkladık. Orijinal el yazması metinlerde biricik oğul un yazılmadığını açıkladık, Söz ün el yazması Metinlerde logos diye geçtiğini ve logos un Hermetik ve felsefi kaynağını anlattık.

İsa Mesih öyle şeyler yapmış, öyle şeyler söylemiştir ki havarilerini ve bizi kendisinin Tanrı olduğuna inandırmıştır. “

Bu ifade kesinlikle doğru değildir. Bugünkü İncil dediklerinde toplama kitapların hiç bir yerinde ne İsa nın Tanrı olduğu nede uluhiyet iddia eden bir ifadesi vardır. İddia edilenler ya tercüme hatalarıdır, yada orijinal el yazmasında olmayan sonradan eklemelerdi. Havarileri dindar Tanrı’ya şirk koşmayan  Yahudilerdi Bkz. Nazaren vs Hırıstiyan Eğer havariler İsa nın Tanrı olduğuna dair inançları ve söylemleri olsaydı Yahudilerle aynı tapınakta ibadet edemezlerdi. Özellikle Adil Yakup Nazaren tarikatının başı, ve havariler Kudüs ekolü , Pavlusun Antakya ekolünün helezinasyon çabalarını gördükleri için ayrılmışlardı. Ama gel görki tarihi şartlar Antakya ekolünün yanındaydı.  İsa’nın zamanında yaşayan hiçbir tarihçi veya filozof  yapılan olağanüstü işlerden bahsetmiyor. Ama tabiki dini açıdan düşünürsek bir Peygamber’in olağanüstü mucizeler göstermesi ve işler yapması onun tanrılığını göstermez. Kutsal kitaplar olağanüstü işler yapmış ve mucizeler göstermiş peygamberlerin hikayeleriyle doludur. Mesela Hızır as. , Green Man, hala ölmemiştir. İdris as. Cennete yükselmiş fakat dönmemiştir. Elaysa bir ölüyü diriltmiştir (1 Krallar 17:17-2) Peter de ölüyü diriltti. Hatta Pavlus (Apolonyus?) da ölüyü dirilttiği yazılmış. Bu onların Tanrı olduğunu göstermez.

Markos incili

Markos İncili en eski ve en orijinal İncil olarak kabul edilir.

Kitabın ihtivasında yazarı hakkında kesin kanıt olmamasına rağmen, erken dönem kilisesinin ismi belli olmayan şahitliğinde bu İncil John Mark tarafından yazılmıştır. “(NIV Bible Commentary sayfa 1488)

image

John Marcos(Yuhanna Markos)

Peki kim bu John Mark (Yuhanna Markos)?

image

At Aziz Markoz Siyon manastırında 6. YY Suryani yazması  “Bu Yuhanna Markos’un annesi Meryem’in evidir…..”

 Markos incilinin yazarı Yuhanna Markos İsa nın 12 havarisinden biri değildir. John (Yuhanna) Yahudi ismi olmasına karşı Markos Romalılar arasında yaygın bir isimdi. Yuhanna Markos Yeni ahit kitabında bahsedilmektedir. (Elçinin işleri 12:12 ve 15:37-40)

Yuhanna Markos’un Markos incilini 55 ile 59 yılları arasında yazdığı söylenir ancak orijinal el yazması veya aslı bulunamamıştır. Elde olan ise kopyelerin tercümesinin kopyelerinin .. kopyeleridir. Kaç defa kopye edilmiştir bilinmez. Gerçek şuki, Yeni Ahit in ortaya çıkması İsa’dan 150-300 sene sonradır. (Biz Gerçek İncil Tarihi) . Yani kutsal kitap diye bir şey yoktu  150-300 yıl kadar , her şehrin sayısı yüzlerle ifade edilen kendine ait bir incilleri vardı. Kabul edilen 4 kitap dışında Tomas , Meryem  Magdelen, Andrew, Yuhanna., Barnabas ve bazı gnostik inciller tarihçiler tarafından ortaya çıkarılmaktadır.
Markos 16:18

18İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır: benim adımla cinleri kovacaklar, yeni diller konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile, bundan zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek.»

Bugün ABD de bir “Snake handlers” yılan tutucuları Hıristiyan kültü var. Bu kültün üyeleri ellerinde çıngıraklı yılan gibi “ snake handlers ” zehirli yılanlarla ilahiler eşliğinde dans ediyorlar ve kim yılanı elinde ısırılmadan  uzun süre tutabiliyorsa İmanını ispatlamıştır ama birçok kimsenin ısırıldığı ve hatta öldüğü biliniyor. Bu kültün bu sıradışı davranışının kaynağıda Markos 16:9-20 . Ama adamlar boşu boşuna ısırılıp ölüyorlarmış çünkü:

” Bu dizelerin Markos İnciline ait olup olmadığına dair ciddi şüpheler vardır. En eski el yazması metinlerde yoklar ve bazı kelimelerin özellikleri ,sitili ve teolojik içeriği Markos incilinin diğer bölümlerine benzemez. Markos un incili muhtemelen 16:8 ile bitti veya orijinal sonu kayboldu. ( the NIV Bible Foot Notes, sayfa1528)”

Snake handlers  e birileri kendilerine şaka yapıldığını söylemeli .( ama bu eşşek şakası olmuş artık.)😄

“Bir kaç örnek: İlk olarak Yahudilerin O’nu öldürtme sebepleri (Markos 14:61) “sen insan olduğun halde kendini Tanrı’ya denk tutuyorsun” diyedir. Günahları affetmiştir; yine bu yüzden Yahudiler tarafından taşlanmaya kalkışılmıştır.”

İsa’nın tanrılığına kanıt olarak yahudi din adamlarının suçlamalarınımı delil olarak budunuz? Bu o yahudileri İsa’yı ağaca veya kazığa asmalarını haklı çıkaracaktır. Çünkü Yahudi yasasına göre tanrılık iddia eden bir kimsenin cezası ölümdür.  Birde tarihsel açıdan olaya bakmak lazım, o zamanlar Filistin Roma işgaline ve Roma kuklası idarecilerin düzenine karşı yüzlerce ayaklanmalara sahne olmuştu. Hatta tarihçiler 3-4 tane İsa isimli kimselerin ayaklanmaları sonucunda ağaca veya kazığa asıldığını yazmışlardı. Hz İsa tapınakta para bozanları azarladı ve onların masalarını devirmişti. İşte bu düzene baş kaldırmaydı. Bugün olsaydı anarşist veya terörist diye yargılanırdı. Hırıstiyanların en büyük sorunu tercümeleri Tanrı’nın sözü gibi kabul etmeleridir Me tarihi gerçekleri ne o günün şartların nede Yahudi dinin şeriatini araştırıyorlar. Ayrıca Yunan, Yahudi, Latin, İngilizce ve Türkçe farklı kültürler ve farklı diller, eğer bu farklılıklara ve tarihi gerçeklere dikkat etmeden tercüme yapılırsa yanlış sonuçlara ulaşabilirsiniz. Bakın Markos 14:61 da sen Tanrımısın diye sormuyor,  kendini Tanrı’ya denk tutuyorsun” diyor . Hani bizde çok karışan birine “sen Allahmısın ya” işte Markos (14:61) da böyle anlaşılmalı.  Bakın

Markos 10:18
18İsa ona, «Bana neden iyi diyorsun?» dedi. «İyi olan tek biri var, O da Tanrı’dır.”

Hz İsa “bana neden iyi diyorsun?” Derken kendisini Tanrı ile aynı seviyede görmüyor. Yani kendisini Tanrı’ya denk görmüyor çünkü Hz İsa da kendisi dahil hiçbirşeyin Tanrı’ya denk olamayacağını biliyordu.

Son Günah

Markos 1 10-12
12O an Ruh, İsa’yı çöle gönderdi. 13İsa çölde kaldığı kırk gün boyunca Şeytan tarafından sınandı. Yabani hayvanlar arasındaydı ve melekler O’na hizmet ediyordu.

İngilizce tercümede
“And He was there in the wilderness for forty days, tempted by Satan,…”
Tempted demek “baştan çıkarılmak ve şeytana uymak” yani günaha girmektir. Çeviri yapan sınanmış derken dürüst davranmıyor. “…şeytan tarafından baştan çıkarıldı..” Tercümesi daha doğru olurdu. Meleklerin ona hizmet ettiğini söylüyor. Buda anlatıma uygun bir tercüme olmamış; burada anlatılan şudur İsa 40 gün boyunca şeytan tarafından baştan çıkarıldı , günaha girdi , ve bundan dolayı çaresiz ve bitik hale geldi ve Melek’ler onunla ilgileniyordu bir bakıma Melek’lere muhtaç hale gelmişti ve acı çekmişti (İbraniler 2:18)
13İblis, İsa’yı her bakımdan sınadıktan sonra bir süre için O’nun yanından ayrıldı.
İblis İsa’yı he bakımdan baştan çıkarmış ve onun yanından ayrılmış, yani İsa her bakımdan günah işlemiş. İşte bu ifade birçok filme , komediye ilham olmuştur. Her bakımdan deyince; seks , homoseksüellik , ne türlü günah varsa giriyor .
Birde çeviren büyük harf “O” demiş buda dürüst bir tercüme değil , çünkü orijinal el yazmalarında büyük harf O felan kullanılmamış bu zat ingilizceden tercüme etmiş yani “He” yi “O” ya çevirmiş. Bu kesinlikle doğru değil.
Markos 4 2-10 de düşünülecek şey ise İsa’nın Şeytanın emri altına girdiğidir. Çünkü şeytan nere isterse onu yapmış ve peşinden gitmiştir.

Burada sormamız gereken soru şu Şeytan Tanrı’yı baştan çıkarabilirmi?

Yakup 1:13
13Ayartılan kişi, «Tanrı beni ayartıyor» demesin. Çünkü Tanrı kötülüklerle ayartılmadığı gibi, kendisi de kimseyi ayartmaz.

Burada çeviren kişi neden ayartma diyor? Ayartma ne demekmiş? Bu doğru değil . Bakın İngilizce tercümede
13 Let no man say when he is tempted, “I am tempted by God,” for God cannot be tempted with evil; neither does He tempt anyone.

Markos 1:10 de sınandı , Yakup 1:13 ayarttı demiş, ama İngilizce tercümede iki yerdede “tempted” diyor, yani baştan çıkarılma, günaha girme.
Yakup 1:13 de açıkça “Tanrı Şeytan ile baştan çıkarılamaz.” diyor , bakın Markos 1:13 İsa nın 40 gün boyunca Şeytan ile baştan çıkarıldığı söyleniyor. İşte kendi kitablarına görede İsa tanrı olamaz.

Matta İncili

9İsa oradan geçerken, vergi toplama kulübesinde oturan birini gördü. Adı Matta olan bu adama, «Ardımdan gel» dedi. Adam da kalkıp İsa’nın ardından gitti.
10Sonra İsa, Matta’nın evinde sofrada otururken….  Matta 9:9

Dikkat ederseniz Matta burada 3. Şahıs olarak bahsediliyor. Eğer Matta bu metnin yazarı ise kendisi hakkında neden 3. Şahıs gibi yazsınki? “Adı Matta olan bu adama ” yerine , eğer Mattanın kendisi yazsaydı, basitçe “beni gördü” diyebilirdi.

Matta 28:17

17İsa’yı gördükleri zaman O’na tapındılar. Ama bazıları kuşku içindeydi. 18İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: «Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. 19Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla[çç] vaftiz edin

İncil i okudunuzmu ? Okuduk, ama bir tercüme ne kadar İncil olabilir?  Yani ebedi hayatınızı bir tercümeye göre belirlemişseniz kendinize yazık edersiniz. Hele tercümeler dürüst olmazsa , bir aldatmaca ise?  dürüst olmayan tercümeleri elimizden geldiği kadar yazdık. Tekrar Matta 18:17 de “O” diye büyük harfle yazılmış , orijinal el yazması metinlerde kesinlikle “O” yazılmamış, burada tercüman kendi fantezisini imacinasyonunu yazmış. Yani bu kitap İncil diyelim Tanrı’nın sözü ama orijinal  metinlerde olmayanı kendi imajinasyonunu ekleyerek Tanrı yı oynamış.

O”na tapındılar.   

Bir dine inanabilirsiniz nede olsa sizin özgür iradeniz , ama yalan yanlış tercüme etmek sahtekarlıktan başka bir şey değildir. Tapındılar kesinlikle yalan tercüme ve burada diz çöktüler deniliyor. Bir kimsenin önünde diz çökmek o insana tapmak değildir.  Eski Ahitte 1Samuel 24:8

8 O zaman Davut da mağaradan çıktı. Saul’a, “Efendim, Kral!” diye seslendi. Saul arkasına bakınca, Davut eğilip yüzüstü yere kapandı.

“Efendim, Kral” diye çevrilmiş ama “efendim ” ise çevirenin kendi yorumu, İngilizce tercümelerde “My Lord  the king” geçiyor. Ama Çeviren Lord u istediği yerde RAB diye çevirirken burada efendim diyor. Oysa Rab Kral demesi lazımdı , ve burada Davut as. Saul ün önünde secde ediyor. Bu Hz Davut un Kral Saul’e tapınması anlamına gelmez. Bir insana Saygıdan ötürü eğilme veya  diz çökme tapınmak için değildir. İşte Yunanca aynı kelime kullanıldığı halde Hz Davut as için “eğilip yüzüstü yere kapandı ” diye tercüme edilmiş.

Matt 28:17 de kullanılan kelime Yunanca ‘prosekunesan’ dır   ‘Eğilmek, diz çökmek eğilip yüzüstü yere kapanmaktır.’   “Tapındılar” diye tercüme etmek yalandan başka birşey değildir.

Mark 28:19

Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla[çç] vaftiz edin

Hırıstiyan lar Mark 28:19 u ve Yuhanna 5:7 i teslis inancına kanıt olarak sunarlar. Halbuki bu tamamen bir aldatmacadır.  Baba , oğul , ve Kutsal Ruh sonradan eklenmiştir. (İznik konsülünde). Doğrusu ise Luka 24:47 d e

…..günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yeruşalim’den başlayarak bütün uluslara O’nun adıyla duyurulacak.

Gerçek olanda İznik konsülü öncesi en eski el yazması  metinlerde olmayan Baba Oğul Kutsal Ruh un 4. yüzyılda  Tertulyan veya triniteryan olan Eusebius  tarafından eklendiği söylenir. F.C. Conybeare e görede Matta 28:19 daki triniteryan (testis) formulü orijinalinde olmayan sonradan eklemelerdir. (1)

Bazı metinlerde ise ” benim adımla vaftiz edin” geçer. Hatta bazılarındada “benim adımla vaftiz edin ” bile geçmez. İşte en orijinali:

“.benim sana sonsuza kadar öğrettiğim şeyleri  takip etmeleri için git ve onlara öğret.” Yani vaftiz edilme bile geçmez. 

Triniteryan savunucularının kanıt olarak sunduğu diğerinde

7-8 Şöyle ki, tanıklık edenler üçtür: Ruh, su ve kan. Bunların üçü de uyum içindedir.

İngilizce tercümelerde ise

For there are three that testify in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one.

İngilizce tercümede Baba , oğul kutsal ruh geçerken Türkçe tercümede  ruh, su , ve kan geçiyor. Neden Ruh , su, ve kan teslis inancını formulü olmuyor? Tercümelerde fark olabilir ama bu kadar uçuk farklı tercümelerde çevirenlerin  uydurmaları yalanından başka birşey değildir. Artık Teslisçilerde Yuhanna 5:7 in orijinalinde olmayan sonradan ekleme olduğunu itiraf ederler. Peki neden kutsal kitap dedikleri kitaptan bu yalanı çıkarıp atmazlar? Yunanca metinlerde 16. Yüzyıla kadar Yuhanna 5:7  bulunmaz , Latin metinlerde ise 4 -5 yüzyıl arasında bulunabilir. Yani iş tamamen karışık. Onun için Türkçeye çeviren 7 ile 8 i birleştirip yutturmuş. Ruh su ve kan uyum içindelermi?  Buda ayrı bir soru ama Yuhanna 5 7:8 kesinlikle teslis inancına bir kanıt olarak sunulmaz. Bu yalan sonradan ekleme sonsuza kadar kitaplarından çıkarılıp atılmalıdır. Çünkü yalan kutsal olamaz. Kutsal dediğinizin içinde yalan varsa  onun artık hiçbir kutsallığı kalmamıştır.

 

 

 

1F.C. Conybeare, “The Eusebian Form of the Text of Mt. 28:19,” ZNW 2 (1901): 275-88.

0

HIRİSTİYANLIK VE MİTRAİZM

 

mithras
Not Bu blog Nazaren vs Hıristiyanlık ve Pavlusıfer serisinin devamıdır.

Pavlus doğum yeri olan Tarsus ta:

İbraniler 9 13:14

13Tekelerle boğaların kanı ve serpilen düve külü murdar olanları kutsal kılıyor, bedensel açıdan temizliyor.
14Öyleyse sonsuz Ruh aracılığıyla kendini lekesiz olarak Tanrı’ya sunmuş olan Mesih’in kanının, diri Tanrı’ya kulluk edebilmemiz için vicdanımızı ölü işlerden temizleyeceği ne kadar daha kesindir!

 

İlk bakışta Pavlus un söylediklerinde bir anormallık bulamıyabilirsiniz, ama birkaç kez okuyup düşününce anlıyorsunuz ki Lusifer işin detayında gizli. Buradan iki detay ortaya çıkıyor:

1) Tekeler boğaların kanı ve serpilen düve külü murdar olanları kutsal kılar ve bedensel açıdan temizler.
2) Mesih in kanı sizi keçı ve boğa kanlarından daha çok temizler.. Yanı 2. sinin koşulu birincisine inanmak.

Mantıksal olarak eğer birincisi yanlışsa ikinciside yanlıştır. Pavlus un sözlerinin ince anlamı şudur Mitra Mesih kurtarıcıdır, İsa Mesih daha çok kurtarıcıdır; tabiki hitab ettiği Tarsuslular için. Bir başka örnekte; A marka deterjan çamaşırları temizler, B Marka deterjan lekesiz ve daha çok temizler.

Burda Önemli olan Yahudilikte tekelerin ve boğaların kanı ve serpilen düve külünün murdar olanları kutsal kıldığına ve bedensel açdan temizleyeceği ne dair bir inanç yoktur ki. Bu Mitraistlerin inancı ve Tarsus onların şehriydi. Yahudilerin kurban kesmesi ve kurbanı yakma ritüeli Tanrıyı memnun etmek içindir. Müslümanlar da Tanrının emrini yerine getirmek ve böylece Tanrıyı memnun edebilmek için kurban keserler.
Pavlus Mitraist inançları çok zekice ve sinsice (Şeytanca) Hıristiyanlığa şırıngalamıştır. İşte Tarsus ta bugünkü Hıristiyanlığı oluşturan Pavlus doktırınleri ortaya çıkmıştı.
Tanrının sevgisi, biricik oğlunu kurban etmeye zorlamıştı ki günahlarımız kurtarıcının kanıyla yıkanılıp af olundu ve tanrının ritüel olarak vücudunun yenmesi ve kanının içilmesi gibi hep Hıristiyanların dilinde tekrar edilen sloganlar ve ana temalar haline gelecekti. Pavlus Mıtraizmi bir keçi ve boğa yani hayvan kurban edilmesnden İnsan, tanrı kurban edilmesine terfi ettirdi; aslında etkileyici bir fikir olmalıki hala günümüzde 2 milyara yakın insan inanıyor ve bazı insanlarda duyduklarından etkilenip Hıristiyan oluyor. Ancak ne kadar etkileyici ve romantik olsada realızmden ve Hz İsa nın gerçek öğretileriyle hiç alakası yok. Hz. İsa nın cennete yükseltilmesinden 2 sene sonra ortaya çıkan Pavlus hiç bir zaman gerçek havariler tarafından bir havari olarak kabul edilmediği gibi fikirleri ve teolojside hiç bir zaman kabul edilmemişdi. Daha sonra Roma İmpartoru Mitraist Konsantin kendi putperest inançlarını kabul ettirerek günümüz Hıristiyan doktirinleri tamamen şekillenmişti.

KUTSAL RUHLA VAFTİZ

elçinin İşleri 1 5

5Şöyle ki, Yahya suyla vaftiz etti, ama sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruh’la vaftiz edileceksiniz

Kutsal Ruhla Vaftiz edilme Markos 3:8 ve Yuhanna 1:33 tede geçiyor
fakat Matta 3:11 Luka 3:16 da Kutsal Ruh ve ATEŞ le vaftiz edileceksiniz yazıyor. Pavlus ta ateşle temizlenmenin gerektiğini söylüyor. (1 Korintliler 3:15)

Sadece Kutsal Ruhla mı vaftiz edilecekler yoksa Kutsal Ruh ve Ateşlemi vatiz edilecekler? Buda bir çelişki. Ama ATEŞ le vaftiz ne demek? Rusya’da bir külte inananlar günahlarından arınmak için kendilerini yakıyorlar gerçi.
Tabiki Hıristiyanlar bunuda teolojilerine uygun olarak yorumlayacaklardır. Yani yoruma ihtiyaçları var. Neden ATEŞ acaba? Zerdüştlükte Ateş kutsaldır ateş temizler ve Ateş’le ve Kutsal Ruhla vaftiz etme kesinlikle Zerdüştlükten geliyor. Gerçi Zerdüştler insan sidiğini içerler ve su ateş ve sidikle de vaftiz olurlar. Hiç kimse sonradan Zerdüşt olamaz bu sebeble dünyada sayıları 100 bini aşmaz. aşırı Pers ırkçısı bir dindir. Ama Yahudilik ve Hıristiyanlık üzerine etkisi inkar edilemez.

Matta 16:9

6İsa onlara, “Dikkatli olun, Ferisiler’in ve Sadukiler’in mayasından kaçının!” dedi.

Elçinin İşleri 23:6

…Kardeşler, ben özbeöz Ferisiyim. Ölülerin dirileceği umudunu beslediğim için yargılanmaktayım.»

 

İşte Pavlus Ferisi mezhebinden olduğunu kabul ediyor. Ferisi Farsi den geliyor yani İran Yahudileri. ey Hıristiyanlar İsa sizi Ferisilerin mayasından kaçının demiyormu? Pavlus un babasınında Ferisi olduğunu bilmiyormusunuz? Pavlus un Hz. İsa yı boğanın (bir hayvanın) yerine koyduğunu anlamıyormusunuz?  Düşünelim biraz, Pavlus ölüler derken hangi ölüleri kastediyor?  Zaten yahudiler ölünün dirileceğine inanıyorlar, eğer İsa yı kastediyorsa , İsa nın dirilip havarilere gözüktüğünü bilmiyormuydu? Muhakkak pavlus un oraya buraya yazdıkları mektupları toplayan ve kopyeleyen her kimse o bilmiyordu.
Hala müjde müjde diye Pavlus un safsatalarıyla masumları kandırmaya uğraşıyorlarBirde İncil i okudunuzmu diye ilanlar veriyorlar. Okuduk ve al sana:

Matta 23 27:33

27«Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Siz dıştan güzel görünen, ama içi ölü kemikleri ve her türlü pislikle dolu badanalı mezarlara benzersiniz. 28Dıştan insanlara doğru kişilermiş gibi görünürsünüz, ama içte ikiyüzlülük ve kötülükle dolusunuz.
29«Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Peygamberlerin mezarlarını yaparsınız, doğru kişilerin türbelerini donatırsınız. 30`Atalarımızın yaşadığı günlerde yaşasaydık, onlarla birlikte peygamberlerin kanına girmezdik’ diyorsunuz. 31Böylece, peygamberleri öldürenlerin torunları olduğunuza siz kendiniz tanıklık ediyorsunuz. 32 Haydi, atalarınızın başlattığı işi bitirin! 33 “Sizi yılanlar, engerekler soyu! Cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız?
?

Hıristiyanlar bu yazılanları okurken Pavlus unda bir Farisi olduğunu neden umursamıyorlar acaba?
İkiyüzlü münafık diye Pavlus Kefas ı suçlamıyormuydu? Pavlus amı inanıyorsunuz yoksa İsa yamı? Kim iki yüzlü Kefas mı İsa mı yoksa Ferisi Pavlus mu?

Mıtras ın gizemleri Tarsus ta icat edildi, Öyleyse Pavlus un Hırıstiyan doktirinleri ile Mitraist öğretileri arasındaki dikkate değer benzerliklerden habersiz olması imkansız. (3)

 

circlemitra

MİTRAİZM

Mitraistlerin duası;

Ey Ruh un ruhu,
beni ölümsüzlük doğumuna ada ki yeniden doğayım,
ve kutsal ruh içimde nefes alsın.

Testis inancında yer alan ve misyonerlerin rahiplerin dillerinde doladığı “Kutsal ruh”  Hıristiyanlığa özgü birşey değilmiş demekki. Mitraist rahipler verdikleri sermonlarda Hıristiyanlardan çok daha önceden kutsal ruh un içlerinde olduğunu ve onlara rehberlik ettiğini söylüyorlardı. 

O cennetten insan gibi doğmak için gelmişti ve böylece insanları günahlardan kurtaracaktı, ve o bakireden 25 Aralık ta doğmuştu. Onun doğduğunun haberini ilk çobanlar öğrendi.(1)

“O” Mitra yerine sadece İsa ekleyin alın size yeni bir din.

merry-mithras

25 Aralik bugün Hıristiyanlar arasında Chrıstmas diye Hz. İsa nın doğum günü olarak kutlanır. Ancak 25 Aralık Hz. İsa nın doğum günü değildir. 25 Aralık Kış Günberisi bütün güneşe tapanların kutsal günüdür. Yezidiler
ve Zerdüştlerde o günü bayram olarak kutluyorlar. Hıristiyanların Şeytana tapanlarla aynı gün bayram yapması düşündürücü. 25 Aralık bütün Güneş tanrılarının doğum günüdür. Aynı zamanda Mithra nında doğum günüdür.
Nazarenler diğer Yahudiler gibi Sebt günü (Sabbath) Cumartesi idi. Mitraistlerin kutsal günü Pazar günü Hıristiyanların kutsal günü oldu. Yahudilerin kullandığı Lunar takvimden güneşe tapanların Solar takvimine geçildi. Pazar gününün İngilizcesi Sunday herşeyi açıklıyor: yani Güneş günü. Gerçi Hıristiyanlar dan komik Sunday ve Sonday diye kelime oyunu yapanlarda var.
Roma da 1. yüzyılda gece yarısı 25 Aralık ın ilk dakikalarında tapınaklar aydınlatılırdı, Beyaz Cübbeler giymiş rahipler sunakta dururlardı. Cemaat ta Rab tanrılarının doğum gününü kutlamak için gelmişlerdi. Ama İsa Mesih adına ilahiler değilde Güneş tanrısı Mİtra adına söylüyorlardı. Nasıl oluyorda Monoteistik bir Yahudi Mesih Mitranın yerine geçiyor? Bu bir günde olacak bir iş değildi, temeli atan Pavlus ve binayı tamamlayan da Roma imparatoru Konstantin di.
Bu değişim İsa dan sonra 300 400 yıl kadar zaman almıştı.
Tertulyan gibi bazı Hıristiyan teologlar Mitraistlerin Chrıstmas ve Aşai Rabbani
gibi bazı ritüelleri Hıristiyanlardan aldıklarını iddia atmişlerdi halada iddia ediyorlar. Bu Hıristiyan ve Mitraizm arasında benzerlilkleri kabul ettiklerindendir. Sadece ilk çıkaran biziz onlar bizden aldılar demektedirler.
Mıtraizm Hıristiyanlıktan yaklaşık 1400 yıl önce kurulmuştu ve Roma imparatorluğunun her tarafına yayılmıştı ki Hırıstiyanların iddiaları saçmadır.

MİTRAİST PAPAZ

MİTRAİST PAPAZ

Mitraizmde olan bazı ritüel, doktirin, ve inançların Hıristyanlığa şırınga edildiği inkar edilemez gerçeklerdir. Ancak Mitraizm’de Masonluktada olan gizlilik ve efsane ilkeleri ve kadınların kabul edilmemesi gibi Hırıstiyanlıkta olmayan bazı yönlerinde vardır. Mitraizm in kadınları kabul etmemesi belkide Hıritiyanlığın yayılmasındaki en büyük sebeplerden birisidir. Mesela Konstantin Mitraist ti ama karısı Hıristiyan dı. Hıristiyan kadınlar Hıristiyan çocuklar yetiştirdi ve Mitraizm zamanla Hıristiyanlık içinde izlerini bırakarak kayboldu.

Mıtra ağaçta

Mıtra ağaçta

Mıtraizmin kökü Zerdüştlüğe dayanır ama Mıtraizmin Zerdüştlükten bile önce geldiği söylenir. Ama Mıtraizm Hellenleştirilmiştir. Mıtra güneş tanrısına eşit insan figüründe tanrıydı. Hz İsa nın doğumunda ziyaretine geldiği iddia edilen Magiler Mitraıst rahiplere verilen isimdi. Zerdüşt insan figüründe bir pagan tanrı kurtarıcı mesih in geleceğini müjdelemişti. Pavlusçu Hıristiyanlar bu Mesih in İsa olduğunu Mitraistleri inandırmıştı zaten Pavlusifer yazımızda Pavlus un Tarsus ta Mıtraıstleri İsa nın kanını boğanın kanının yerine koyarak Hıristiyanlaştırdığını anlatmıştık, kafasındaki Mesih in yayılması için zaten Pvlus her yolu mubah kılmıştı.

 

Yukardaki resimlerde günümüzde kazılar sonucunda ortaya çıkarılmış Mitraist tapınakları görüyorsunuz.  Bir kiliseye benzerliklerini gözlemlemişinizdir. Sunak veya altar odaklı  ve arkasında mitranın boğayı öldürmesi ve bu vesile ile insanlığın kurtuluşunu sağlaması temsil edilmiş. Kilisedede sunak veya altar ve arkasında insanların kurtuluşu için çarmıha gerilmiş İsa heykelleri vardır.  Fikirleri aynı temaları aynı ama sadece isimleri değişik. Bugün her hangi bir evangelist kilisesinde duyacağınız sloganlar kan kurban kefaret sevgi, testis, aynen mitraist rahiplerdende duyabilirdiniz.  Haleluyah hariç , çünkü İbranice Elhamdürüllah demek gibi bir söz.

Pavlus un bahsettiği Hıristiyanlarında sloganlaştırdığı müjde Zerdüştün müjdesidir. Zerdüşt kutsal kitabı Avesta da kötüye karşı iyiyi galip getirecek ve sonsuzluk iksiri sunacak bir mesih in müjdesi veriyordu.
Mıtraya inananlar öldükten sonra hesap gününe kadar mutlu olacak ve inananlar için cennetin kilidini açacak ve inananları ebedi kurtuluşa kavuşturacak ve kendisine inanmayanları ve vaftiz edilmeyenleri öldürecekti. Yani ebedi hayat ve kurtuluşun ön koşulu sadece Mitraya inanmaktı. Bir benzerlik seziyormusunuz?
Yeni ahitin 7 kitabını yazan ve 6 sı başkaları tarafından onun ismine atıfta bulunulan Tarsus lu Pavlus Hellenistik Mesih fikriyle Yahudi Mesih inancını sentez etmesi sonucunda bugünkü Hıristiyanlığın kurban Mesih teolojısini ortaya çıkardı.

Mitra ve Hürriyet abidesi benzerliği
Not: Mitraizm sadece Hıristiyanlığı değil Masonluğuda etkiledi Hürriyet abideside bunun bir göstergesi.

 

Mıtras yandaşları boğanın etini yeyip kanını içince yeniden doğduklarına ve Hayatın boğanın kanıyla yeniden yaratıldığına inanırlardı. Bu törene iştirak edenler fizik gücünün yanı sıra ruhi ölümsüzlüğe ve sonsuz nura kavuşturulurdu. Mıtrasın ritüellerini Aşaı Rabbani (İsa nın kanını ve etini temsil eden şarap ve ekmek)ayinine benzerliklerinden de bahsetmişti.(2)

Mıtraizm özellikle Roma ordusu mensubları arasında yayılmıştı ve bu sebeple asker dini olarak bilinirdi. Britanya adasında bile yapılan kazılarda Mıtraıst tapınaklar bulunmuştu. Anadolu dan Britanya ya Roma ordusunun gittiği her yerde Mitraizmin izlerine rastlamak mümkün. İskenderiyeli Yahudi filozof Filo (30 iö -45 is)  Mitraist hurafelerin hızla yayılmasınadan dolayı kaygılarını yazmıştı buda Hz İsa nın yaşadığı zamana denk geliyor.

Aşağıda ağaçtaki üç Mitra testis inancını temsil ediyor : Mitra, Varuna, ve Aryaman. Ayrıca Mitra nın bakir ruhban bir hayat yaşanıştı, Hz İsa için aynısı söyleniyor ama burada ilginç bir ayrıntı var. Eğer Hz İsa bir Rabbi ise evlenmiş biri olması lazımdı çünkü Yahudi şeriatine göre evlenmiş olmadan Rabbi olunmaz. Ama evlenmemiş bakir biri Mitraist rahip olabilir. Bugün özellikle katolik rahipler kardinaller Mitra yı örnek alarak evlenmiyorlar her halde. Aslında Güneş’e tapma Hırıstiyanların sırrı, İsa güneş tir diyorlar.  Mitra güneş tanrısı  isim değiştir alın size Hıristiyanlık gerçeği İsa Güneş tanrısı.

 

 

Bir çam ağacında yer alan 3 Frıig şapkalı başlı Mıthra

Bir çam ağacında yer alan
3 Frig şapkalı başlı Mıthra

Ölü tekrar yükseldiğinde, Yaşayan ölümsüzleştiğinde, (o) hayatı aziz yapacak. (4)

Hayatı aziz yapacak olan Mitra sadece ona iman sizi özgürleştirecek. Ona inanmazsanız sonsuz hayata ulaşamayacak öleceksiniz. Aslında daha iyi anlamak için Yahudi inancınada bir göz atmak gerek. Yahudiler goyim veya Yahudi olmayanları hayvanla aynı seviyeye koyar yani bir gentıle ölünce yok olur gider hayvan gibi. Ruhu göğe yükselen ve yargılanacak olan sadece Yahudidir. Diğer insanlar Talmud a göre Yahudilere hizmet etmek için Yahudi ye benzer yaratılmışlardır. Pavlus ta diyorki benim Mesih ime inanınki sizi Yahudiler mertebesine ulaştırsın yani aklınca dalga geçiyor ama Hıristiyanlar bunu anlamıyor. Mayası bozuk bir adamın oraya buraya yazdığı mektupların ıslak imzalı orijinleri olmamasına rağmen Tanrı’nın sözü olduğuna inanıyorsanız kendinize yazık etmiş olursunuz. Tanrı oraya buraya mektup gönderseydi şimdi email Twitter whatsapp tan mesajlarda yollayabilir yani..

” Parisliler, Hadi ben öldüm dirildim göğe yükseldim” “brb ” bu Twitter’de bütün parislilere yollayabilirdi ve parşömenleri katır sırtında birkaç ay sürecek bir kervanla yollamazdı. Tabiki bu mektupların nasıl Selanik’ten Efes’ten oradan buradan toplandığına dair sorularda var pavlusifer ve gerçek İncil tarihinde bakabilirsiniz.

Pavlus, Hz İsa nın hayatı, bakire Meryem anamızın mucizevi doğumu, Hz İsa nın hayattayken dersleri hatta mucizeleri hakkında hiç bahsetmezken, İsa Mesih in ölümü ve bu ölümün manasına konsantre olaraka Mitraistik Mesih inancını Hıristiyanlar için doktirinleştirmişti. İsa Mesih in hayatı, öğretileri, annesi, kardeşi, Nazaren tarikatı, havariler hepsi bir kenara atılıyor, Mitra ile özleşen İsa Mesih , Tanrının oğlu kurtarıcı doktirini ön plana çıkıyor ve doktirini ortaya çıkaran Pavlus ta gerçek havarierden üstün mesih gibi bir konuma yükseliyordu. Pavlus ortaya çıkardığı yeni Mesih e sadece inanmayı kafi görüyor, inananları sonsuz hayat inanmayanarada yok olmayı vaad ediyordu. Mitra da aynı vaadlerde bulunmamışmıydı?

Katolik Ansiklopesinde:

Talihsiz insanın bir arkadaş ve kurtarıcıya ihtiyacını kullanmak için pusuya yatan kötü ruhlar hiç yanılmazlar.
Mitras kimdir? Mıtras insan ve tanrı arasında arabulucudur.

Mitra dünyanın bereketi, verimliliği, ve selametinden sorumluydu, boğayı insanların menfaati ve kurtuluşu için öidürmüştü ve böylece başarıya ulaşmıştı. Pavlus teolojisininde Tanrı oğlunu insanların kurtuluşu ve selameti için kurban ediyor. Boğanın kanıda Mesihin kanıda aynı işleri görüyor. Ama Pavlus a göre İsa nın kanı boğanın kanından daha etkili.

 

Rahipler güneş doğumunda tanrı doğdu diye beyan ederler sonra eğlence gelirdi sonrada mıtras ın havarileri (12 havarisi vardı.) ile göğe yükselmeden önce yediği son akşam yemeğini temsilen bir yemek yenirdi.(5)

 

Hıristiyanların ilk teorisyenlerinden ve babalarından Tertulyan Mitraistleri eleştirdiği kitabında Mitraistlerin Son Akşam yemeği ritüelini Aşai Rabbani ayininin Şeytani bir taklidi olduğunu söyler, ve Mitraistlerin tanrılarının göğe yükselmesini canlandırdıklarınıda sözlerine eklemişti.

Mitraistlere göre hayatın kaynağı boğanın kanıydı ve boğanın etini
yemekle ve kanını içmekle yeniden doğduklarına inanırlardı. (Tarsuslu Pavlus un teolojısının kaynağı) Bazı törenlerde boğanın eti yerine ekmekte kullanılıyordu.

Bunu söyleyen İsa dan 1000 yıl önce yaşamış olan Zerdüşt:

Benimle bir olmak ve benimle yemek için vücudumdan yemeyen ve kanımdan içmeyen kurtuluşu bilemez.

Zerdüştte sadece Perslilere kurtuluşu müjdeliyordu ama Mitra bütün ırklara kurtarıcıydı.

Luka 22 19:20

19Sonra eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve onlara verdi. «Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın» dedi.
20Aynı şekilde, yemekten sonra kâseyi alıp şöyle dedi: «Bu kâse, sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır.

Son akşam yemeği ilk defa Pavlus tarafından 1 Korıntlıler 11:23-26 de bahsedilmiştir. Markos, Matta, Luka, ve Yuhanna incilleri daha sonraları yazıldıkları için kaynakları Pavlus tur. Pavlus unda Zerdüşt ve Mitrastır.
Hz. İsa nın mitraist putperestlerin bir ayinini havarilerie beraber tatbik ettiği düşünülemez ve aslında Hz İsa ya çok büyük bir hakarettir.
Mitraistler kurban ettikleri boğanın kanıyla vaftiz olurdu . Boğa Tanrı kurban edildiğinde günahından arınmak isteyen Mitraist kazılmış çukurun içinde beklerdi sonra kanla yıkanır vaftiz olur ve böylece günahlarından arınıp yeniden doğarlardı.  Boğanın kanı yerine İsa Mesih in kanıyla  3-4 bin yıllık inanç değişik bir isimle devam ediyor,

Son Akşam Yemeği Last Supper

Son Akşam Yemeği
Last Supper

<

Mitras Son Akşam Yemeği

Mitras Son Akşam Yemeği

Kaynaklar
(1) Condon, R.J. Our Pagan Christmas.
(2)The Jesus Mysteries” by Timothy Freke & Peter Gandy (1999)
(3) Reynolds (1993) p78.
(4) Zamyad yasht, 19,89 quoted in Vermaseren, Mithras, the Secret God
(5) R. J Condon, in Our Pagan Christmas

0

Nazaren İncili

Nazarene WayNazaren İncilinde:

İsa havarilerine tapınağın dış avlusunda ders veriyordu ve içlerinden biri ona sordu: Efendim, rahipler kan dökülmeden feragat olamayacağını
söylüyorlar. Öyleyse kanundaki kan adağı günahlardan arındıralirmi?

Ve İsa cevap verdi: Hayvanın, kuşun, veya insanın adağının
kanı günahdan arındıramaz vicdan nasıl suçsuzun
kanının akıtılmasıyla günahtan arındırılabilirki?
Hayır, o günahı artıracak
.(1)

Kaynaklar
(1) Gospel of the Nazorenes, Lection 33, verses 1-2

0

Hz Isa as ın Vaftiz Edilmesi

173765-Hz-Yahya

Hz. Yahya as. Ürdün nehrinde Yahudileri günahlarından arındırmak için vaftiz ediyordu:

Tövbe için sizi su ile vaftiz ediyorum….(Matta 3 11).

Sayıları gittikçe artan müritleriyle Hz Yahya Romalılar ve kuklaları Herod için büyük bir tehlike oluşturuyordu. Hz. Yahya as. ın günahsız olduğuna inanılan Hz. İsa as ı vaftiz etmesi Hıristiyanlar için bir utanç meselesidir. Üstelik Hz Yahya as. Hz İsa as ı vaftiz ettiyse o zaman Hz. Yahya daha üstün olduğu algılanılabilir. Hırıstıyan papazları bu durumu açıklamakta oldukça zorlanıyorlar. Marko. Matta. Luka. ve Yuhanna bu incillerin kronolojık sıralanışıdır. Bu konuya sonra detaylarıyla değineceğiz.

Hz Yahya Hz Isa yı tanıyıp neşeleniyor;

İşte selamının sesi kulaklarıma değer değmez karnımdaki çocuk kıvanç duydu ve sıçradı (Luka 1;44)

ve Yuhanna (1:29)

Yahya ertesi gün İsa’nın kendisine doğru geldiğini görerek, “İşte dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu!” dedi.
ve Yuhanna (1:34)
Ben de görüp Tanrı’nın Oğlu budur diye tanıklık ettim.” .

Çelişki:

Luka 7 (18-23) de Hz Yahya hapisten iki müridini Hz İsa ya şu soruyu sormaları için gönderiyor : Geleceği söylenen senmisin yoksa başkasınımı arayalım? Eğer Hz Yahya Yuhanna daki gibi Hz İsa yı tanıdıysa niçin Luka kitabında bu soruyu soruyor? Çelişkinin farkında mısınız?

18Yahya’nın öğrencileri bütün bu olaylara ilişkin ona bilgi iletti. Yahya da öğrencilerinden ikisini çağırıp 19Rab’bin yanına göndererek, “Gelecek olan sen misin, yoksa başka birini mi gözlemeliyiz?” diye sordu. 20Adamlar varıp İsa’ya sordular: “Bizi sana Vaftizci Yahya gönderdi. ‘Gelecek olan sen misin, yoksa başka birini mi gözlemeliyiz?’ diye soruyor.”
21İsa o saatte birçok kişiyi hastalıktan, sakatlıktan, kötü ruhlardan kurtarıp sağlığa kavuşturdu ve çok sayıda görmeze görüm bağışladı. 22Sonra ulaklara, “Gidin, gördüklerinizi işittiklerinizi Yahya’ya bildirin” dedi.

HZ Yahya Isa yı tanımışmıydı yoksa tanımamışmıydı?

Bir çelişki ve hata daha:
Luka da vaftiz olayını kronolojik olarak anlatmış.

(Luka 3 20:21)
20tüm kötülüklerine bir tanesini daha ekledi; Yahya’yı cezaevine kapattı.
21Halktan herkes vaftiz edilince, İsa da vaftiz edildi.

Ancak gerçek şuki Hz Yahya Herod un emriyle hapısten çıkmadan kafası kesilerek şehit ediliyor.

Aslında Hırıstiyanlar için problemler burada bitmiyor. Eğer Hz İsa tanrıysa veya tanrının oğluysa neden Hz Yahya Hz İsa nın bir havarisi olmuyor?
Hz Yahya nın müridleri Hz Yahya ya sonuna kadar sadık kalmışlardı. Hatta bugün bile Irak ta yaşayan Mandalalar Hz Yahya ya aıt olduklarını söyledikleri Aramaıkçe bir kitapları bile var. İlginç olan durum ise Mandacılar Hz. İsa yı sahtekar diye hiç sevmezler.